Tháng: Tháng Hai 2017

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2017

Dưới đây là cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Anland tháng 1 năm 2017, được khởi công xây dựng từ quý II/2016 Anland đánh dấu sự quay trở lại sau thời gian im …
Vincity Ocean Park